Minden ami Sopron

2021. 10. 17. vasárnap

Hedvig

SOPRON
Borult

Tudomány

Sikeres projektet zárt a Soproni Szakképzési Centrum

Közel 500 milliós fejlesztést hajtott végre uniós projekt keretében a Soproni Szakképzési Centrum.

A Soproni Szakképzési Centrum az Európai Unió támogatásával megvalósuló Széchenyi 2020 Program keretében „A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése” című pályázati felhívásra benyújtott „A Soproni Szakképzési Centrum átfogó fejlesztése a lemorzsolódás csökkentése érdekében” című pályázata vissza nem térítendő támogatást nyert. A támogatás mértéke az elszámolható összköltség 100 % – a, amely 487,69 millió Forint. A projekt teljes egészében európai uniós támogatásból valósult meg, az Európai Szociális Alap hozzájárulásával.

A projekt eredményeképpen a szakképzésben tanulók végzettség nélküli iskola elhagyásának csökkentése és az alapkészségek fejlesztésének támogatása a kompetencia-alapú oktatás fejlesztésével, a köznevelési rendszer eredményességének javításával, a minőségének és struktúrájának megújításával valósult meg.

Az Európai Unió nem felel a tagállamokon belüli oktatásért és képzésért, javaslatokkal és ajánlásokkal segítheti azokat. Emiatt az oktatási rendszer azonban mindegyik tagországban más, vagy részben eltérő. Hogy ennek ellenére mérhető és összehasonlíthatóak legyenek az oktatás adatai, eredményei, az Unió létrehozott egy keretrendszert, amelybe mindegyik tagállam saját rendszere átkonvertálható. A kapott eredményekre építve létrehozták az „Oktatás és képzés 2020” stratégiát is, amely egyrészt felhívta az egyes országok figyelmét a hiányosságokra, problémákra, másrészt kiemelte a jó pedagógiai módszereket és gyakorlatokat. Ebbe a struktúrába illeszkedik bele jelen projekt is.

A fentiek érdekében a Soproni Szakképzési Centrum 8 fős szakértői munkacsoportokat hozott létre a megvalósítási időszak alatt, amely a pályázati felhívásban meghatározott elvárások, alapelvek mentén tárta fel, illetve és oldotta meg a felmerült problémákat. Többek között új tananyagok kerültek kidolgozásra (30 db), amelyek elektronikus tananyagtárba kerültek feltöltésre. Szakmai tanácsadás és szakértői szolgáltatás keretében monitoring tevékenységre, tagintézményi tervezés támogatására és felsővezetői tanácsadásra is sor került a megvalósítási időszak alatt.

A projekt megvalósításában a Soproni Szakképzési Centrum 6 tagintézménye vett részt aktívan, amelyek a következők voltak:

• Soproni SZC Berg Gusztáv Szakképző Iskola
• Soproni SZC Fáy András Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Technikum
• Soproni SZC Handler Nándor Technikum
• Soproni SZC Vendéglátó, Kereskedelmi Technikum és Kollégium
• Soproni SZC Porpáczy Aladár Technikum és Kollégium
• Soproni SZC Vas- és Villamosipari Technikum

Projekttel kapcsolatos további információk:

Kuntár Csaba főigazgató, projektmenedzser
e-mail: kuntarcs@soproniszc.hu

MIT SZÓLSZ HOZZÁ?

Hogy alakul 2021-ben a világjárvány?

Szavazás állása

Várjon ... Várjon ...
loading