Minden ami Sopron

2022. 11. 28. hétfő

Stefánia

SOPRON
Borult

Tudomány

Négyéves fejlesztési projekt indul az egyetemen

Komplex intézmény-, és szolgáltatás-fejlesztési program indul a Soproni Egyetemen.

Dr. Katona György szakmai vezető a projekt nyitókonferenciáján (október 18.)

A foglalkoztatás és a felsőfokú oklevéllel rendelkezők arányának növelése, a lemorzsolódás csökkentése, valamint az idegennyelv-tudás fejlesztése a célja annak a programnak, amely megvalósítására 1 457 755 744 Ft támogatást nyert a Soproni Egyetem vezette konzorcium.

A Soproni Egyetem az ELTE-vel konzorciumban megvalósuló „QUALITAS” Minőségi felsőoktatás fejlesztés Sopronban, Szombathelyen és Tatán című (EFOP-3.4.3-16-2016-00022 azonosítójú) projektjét a Széchenyi 2020 program 1,458 milliárd forinttal támogatja.

A négyéves projekt részeként a konzorcium Sopronban és Szombathelyen a minőségi felsőoktatás irányába mutató fejlesztéseket valósít meg, melynek keretében átfogó intézmény- és szolgáltatásfejlesztésre kerül sor a jelenlegi és leendő hallgatók legteljesebb kiszolgálása érdekében. Ezen felül a soproni Benedek Elek Pedagógiai Kar Tata városával együttműködve a Tatán létesítendő Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ képzési portfóliójának kialakításában és a képzés megvalósításában vesz részt.

A projekt az EU2020-as célok közül a munkahellyel rendelkezők arányának, valamint a felsőfokú oklevelet szerzettek arányának növelését tűzte ki célul, azáltal, hogy célként fogalmazza meg a helyi felsőoktatásból való lemorzsolódás problémájának kezelését. Az intézmények fokozottabb bekapcsolását az Európai Felsőoktatási Térségbe külön célként fogalmazta meg a konzorcium, különös tekintettel a Kárpát-medencében működő egyetemekkel tervezett közös programokra. Ennek érdekében – a nemzetközi hallgatóvonzó képesség erősítésére – sor kerül az idegennyelvű kurzusok számának és az idegen nyelvű tananyagok és képzési elemek számának növelésére is. Mindkét campuson a sportszakmai fejlesztéseket hajtanak végre a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség jóváhagyásával. A szakmai megvalósításba a hallgatókkal foglalkozó tanulmányi központok és a könyvtárak is szervesen bekapcsolódnak.

A soproni campuson 4 munkacsoport keretében zajlik a megvalósítás.

A projekt 1. munkacsoportja közvetlen felsőoktatási részvétel növelésére fókuszál: minden soproni karon komoly bekerülést és bennmaradást elősegítő mentori, tanulástámogatási, képességfejlesztő programok és szolgáltatások kerülnek kidolgozásra, bevezetésre és működtetésre.

A 2. munkacsoport célja a képzési szerkezet és tantervi háló átalakításának, az oktatásszervezés fejlesztésének elősegítése a munkaerő-piaci elvárások figyelembevételével, a gazdasági szereplők bevonásával.

A 3. munkacsoport a nemzetköziesítésért, valamint a Kárpát-medencei oktatási tér kialakításáért felelős, a csoport feladata a meglévő kapcsolatok működtetése és megerősítése, új kapcsolatok kialakítása, az együttműködések számának növelése, közös kurzusok és tananyagok (double-degree, quadro-degree), angol és német nyelvű képzések kialakítása.

A 4. munkacsoport a Tata városában létesített Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ képzési portfólióját alakítja ki, kiemelten a kisgyermekneveléshez kapcsolódó képzést. A projekt kiemelt hangsúlyt fektet a csecsemő –és kisgyermeknevelő alapképzésre, ahol a bekerülés segítésétől a sikeres diplomaszerzésig támogató tevékenységeket tervez, korszerű oktatási környezet megteremtésével, tananyagfejlesztéssel. A projekt részeként valósul meg az oktatók mentori (tereptanári) és gyakorlati képzése, módszertani és szemléleti megújítása is.

A szombathelyi campuson három munkacsoport kezdi meg működését: a fejlesztések eredményeképpen olyan felsőoktatási rendszert hoznak létre, amiben mind a hallgatók, mind az oktatók, mind az intézmény emelkedő teljesítménnyel képes reagálni a munkaerő-piaci kihívásokra és a nemzetközi elvárásokra. A Savaria Egyetemi Központon folyó munka további célja az oktatói-kutatói tevékenység minőségének emelése az oktatói munka minőségbiztosítási rendszere alapján. A pályázati kiírással összhangban az ENSZ fenntartható fejlődést szolgáló javaslatainak képzésekbe történő beépítése is megtörténik.

A szombathelyi projektelemeknél nagy hangsúlyt kap a pedagógusképzés fejlesztése, hiszen az egyre jelentősebb méreteket öltő pedagógushiány pótlása a Savaria Egyetemi Központ egyik legfontosabb vállalt kötelezettsége. A szombathelyi pedagógusképzés kiemelten szerepet kíván vállalni a szakmódszertani, gyakorlat- és kompetenciaközpontú oktatási innovációk területein, amelyekhez Módszertani Központot fognak létrehozni, de tervezik a jelenleginél valamivel szélesebb pedagógusképzési szakszerkezet kialakítását is, hogy a campus már rövidtávon is képes legyen a tanító- és tanárképzés terén kielégíteni a regionális igényeket.MIT SZÓLSZ HOZZÁ?

Ön szokott heti rendszerességgel futni?

Szavazás állása

Várjon ... Várjon ...
loading