Minden ami Sopron

2023. 09. 25. hétfő

Eufrozina

SOPRON
Borult

Tudomány

Nanotechnológia a fejlesztések mentén

Faipari termékek tovább feldolgozása zöld kémiai és technológiai alapokon, korszerű kutatási infrastruktúra létrehozásával.

A Soproni Egyetem Faipari Mérnöki és Kreatívipari Karán sikerrel zárult a GINOP-2.3.3-15-2016-00038 – Faipari termékek tovább feldolgozása zöld kémiai és technológiai alapokon, korszerű kutatási infrastruktúra létrehozásával című projekt. Az infrastruktúrafejlesztési és eszközbeszerzési tevékenység megvalósítására irányúló projekt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében, 302,94 millió Ft értékű, vissza nem térítendő európai uniós támogatás segítségével valósult meg.

A fejlesztések eredményeképpen létrejött műszerezett laborok alkalmassá váltak a nanotechnológia eredmények innovatív fa- és papíripari termékekbe történő integrálására, továbbá lehetővé teszik olyan fejlesztési projektek indítását, amelyek hozzájárulnak a haza vállalatok és ezzel együtt a Soproni Egyetem versenyképességének növeléséhez.

A 2017. január 1-én indított projekt célja a megújuló és fenntartható erdőgazdálkodásból származó faipari alapanyagok zöld-eljárásokkal való tovább feldolgozása és a termékek molekuláris és makroszintű megismerése, jellemzésére alkalmas infrastrukturális háttér létrehozása és a nemzetközi kutatási hálózatba történő aktív bekapcsolódás.

A beruházás eredményeképpen létrejött korszerű laboratóriumok lehetővé teszik a nanotechnológia eredményeinek innovatív fa- és papíripari termékekbe történő beillesztését.

A megvalósítás olyan kutatási irányokat nyitott meg, amelyek a közeljövőben konkrét tudományos és K+F projektekké fejleszthetők:

– a megújuló alapanyagok elérhetőségének a kiszélesedését célzó kutatási területek meghatározása: a természetes erdőkből származó faanyagok mennyiségi és minőségi összehasonlítása az ültetvényes erdőgazdálkodásból származó faanyagokkal; klimatikus változások hatására megnövekedett CO2 megkötő képesség és szöveti szerkezetek, anyagösszetétel (elemi, makromolekuláris) nyomon követése;

– faanyagok tulajdonságainak javítása: az ökoszisztémát nem befolyásoló, az erdőkből származó termékek hatékony továbbfeldolgozása zöld eljárásokkal; a fatörzsön kívüli részek, mint ágak, kéreg és egyéb erdészeti választékok vizsgálata, amelyek alapanyagai lehetnek a gyógyászat, cellulóz-, bútor- és épületasztalos ipar, falemez gyártás (ipar)vállalatainak. A faanyag módosítási eljárásainak kidolgozásával új felhasználási területeket nyílhatnak meg a faalapú termékek előtt;

– termékek: a nanotechnológiai alkalmazások túllépnek az anyagtulajdonságok javításán, és az adhéziót (felületi tapadás) módosító eljárások területén már technológiai fejlesztéseket is elérhetővé tesz. E témakörben ragasztási és felületkezelési anyagok és technológiák tovább fejlesztési lehetőségeinek kutatása jelenik meg. A faalapú (bio)kompozitok és további szálerősített kompozitok fejlesztésével a modern design irányzatok alapanyagigényét kívánjuk kiszolgálni, kiemelten a vékony, sík és alakformált lemezek területén. A bútoripari hulladékok, továbbá műanyagok (PP, HDPE) illetve természetes alapú polimerek (pl. politejsav, folyékony fa) területén a fejlesztésekkel a környezetterhelés nélkül lebontható vagy probléma mentesen újra hasznosítható termékekig lehet eljutni.

A projekt további céljai a jobb kutatási infrastruktúrával ellátott létesítményben dolgozó kutatók számának növelése, szabadalmak és publikációk számának és hatásának növelése, bekapcsolódás nemzetközi kutatási hálózatokba, ill. kutatási lehetőség biztosítása külső kutatócsoportok számára.

A fejlesztés eredményeként szélesedő műszer- és tudásbázis multiplikátorként hat, megtöbbszörözi a nemzetközi színtérről bevonzott diákok (MSc, PhD), posztdoktori ösztöndíjasok számát. A pezsgő nemzetközi kutatói környezet nagyban hozzájárul a hazai tehetségek itthon tartásához, hiszen a nemzetközi tudás itthon is hozzáférhetővé válik számukra.

A kutatólaboratóriumokban végzett munka elősegíti a kutatói előmenetelt, minőségi publikációk megjelentetését. A kezdő fiatal kutatókból szakmailag jól felkészült kollégák válnak a nemzetközi teamekben folytatott műhelymunka hozadékaként. A Soproni Egyetem a laborokhoz kapcsolódó új kutatói munkahelyeket részben a Cziráki József Doktori Iskolájában végzettekkel, részben a hazai kutatói bázisra támaszkodva tervezi betölteni, vonzó életpályamodellt nyújtva és nemzetközi szinten is további fejlődési lehetőségeket biztosítva a fiatal kutatók számára.

A projektről további információ, valamint a megvalósítása során beszerzésre kerülő részletes műszerlista a http://projektek.uni-sopron.hu/ginop-2-3-3-15-2016-00038/ oldalon olvasható.

MIT SZÓLSZ HOZZÁ?

Ön szokott heti rendszerességgel futni?

Szavazás állása

Várjon ... Várjon ...
loading