Minden ami Sopron

2023. 12. 04. hétfő

Barbara, Borbála

SOPRON
Borult

Tudomány

Konferenciával zárult a duális képzéseket érintő projekt

Megtartották a felsőfokú duális képzések fejlesztése a Nyugat-magyarországi peremvidéken című projekt zárókonferenciáját.

egyetem

Megtartották a „EFOP-3.5.1-16-2017-00012 – Felsőfokú duális képzések fejlesztése a Nyugat-Magyarországi peremvidéken” című projekt (futamidő: 2017. április – 2021. október) zárókonferenciáját a Soproni Egyetemen 2021. október 25-én. A pályázatot a Soproni Egyetem és az ELTE Savaria Egyetemi Központ konzorciumi partnerségben valósította meg. A konferencia kiemelt célja volt, hogy a projekt keretein belül megvalósult duális képzések fejlesztései bemutatásra kerüljenek, valamint lehetőséget biztosítson a duális képzéssel összefüggő aktualitások egyeztetésére a vállalati partnerekkel, a magyar oktatási rendszer képviselőivel és más, duális képzést biztosító egyetemekkel.

A projekt keretében összesen 13 alap- és mesterképzési szak fejlesztése valósult meg, melyre 357,83 millió forint európai uniós támogatást kapott a konzorcium az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében. Célja volt többek közt az oktatási és képzési rendszerek munkaerő-piaci igényekhez való igazodásának javítása, a tanulásból a munkába történő átmenet megkönnyítése, felkészítés a céges, partnerszervezeti környezetben való munkavégzésre.

Az online rendezvényen a konzorciumvezető Soproni Egyetem részéről Dr. Katona György oktatási rektorhelyettes nyitóbeszédében hangsúlyozta, hogy a gyakorlatorientált képzések keretein belül a duális képzés kiemelkedő szereppel bír, ugyanakkor az úgynevezett lemorzsolódás jelensége, és annak megállítása fontos feladat kell, hogy legyen a jövőben is. Ennek egyik fő alapja lehet a kidolgozott teljesítményértékelési és mentorálási rendszer.

A projekt keretében elvégzett tevékenység bemutatását Dr. Németh Gábor, a projekt szakmai vezetője kezdte, aki kifejtette, hogy a kezdetben célként megadott öt képzés helyett kilenc duális képzés fejlesztésére került sor a Soproni Egyetem, melyet az vállalati igények indikáltak, ugyanakkor a fejlesztés itt még nem állhat meg, hiszen a cégeknek szüksége van a szakmai gyakorlati tapasztalatokkal felvértezett fiatal felsőfokú végzettségű emberekre. Előadásában külön kitért a Faipari Mérnöki és Kreatívipari Kar műszaki szakjain végrehajtott képzés- és tananyagfejlesztésekre, szervezési tevékenységekre, specialitásokra, valamint ismertette az Egyetemi Duális Képzési Tanács működésének jelentőségét.

Bazsóné dr. Bertalan Laura, a Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar duális képzési koordinátora ismertette a gazdaságtudományi képzési területen megvalósult projektelemeket, melyek közül kiemelte az egyetemi oktatóknak, valamint vállalati szakembereknek szervezett képzők képzése programokat, és a vállalati-hallgatói-egyetemi közös projektfeladatokat is bemutató hallgatói fórumokat.

Az ELTE Savaria Egyetemi Központja konzorciumi partnerként vett részt a pályázatban, melynek során a szombathelyi kampuszon 4 duális szak kialakítására került sor. Dr. Tóth Gábor konzorciumi szakmai vezető ismertette a pályázat során elvégzett munkát, melyből kiemelte a megvalósítás során átalakuló piaci viszonyokhoz való alkalmazkodást. Gazdálkodástudományi területen turizmus-vendéglátás szakon egészségturizmus szakirányon indult képzés, melynek partnerei a térség legnagyobb gyógyfürdői. Mérnöktudományokból első beiskolázási évén van túl a programozó informatikus mesterképzés, mely az egyetem gépészmérnök képzésére lett alapítva. A mesterképzés digitális gyártástechnológia szakirányon érhető el angol nyelven.

Vállalati szemszögből a duális képzés előnyeit, és hátrányait, a képzési modelleket, valamint későbbi elhelyezkedési arányokat a soproni székhelyű IKEA Industry Magyarország Kft. részéről Varga-Paczári Adrienn duális képzési kapcsolattartó, míg a szombathelyi székhelyű FALCO Zrt. részéről Kovács Tamás PR vezető mutatta be. Előadásukban mindketten kihangsúlyozták, hogy mennyire fontos a vállalatoknak az, hogy saját maguk készíthetik fel a fiatalokat a vállalati életre, miközben valós projekteken segítségével ismertetik meg a hallgatókkal s különböző szakmák fortélyait, ugyanakkor ezzel a vállalat számára már a képzés során is értéket teremtenek.

Az előadások után kerekasztal beszélgetésen többek között a duális képzés után érdeklődők számának visszaesése, különböző munkaerőpiaci anomáliák, a lemorzsolódás kérdésköre is megvitatásra került. A kerekasztal beszélgetés végén a résztvevő vállalatok és a Soproni Egyetem Egyetemi Duális Képzési Tanácsának képviselői megállapodtak abban, hogy a későbbiekben közös kampányjellegű tevékenység keretében próbálják a duális képzést, valamint az egyes alapszakokat képviselni, népszerűsíteni.

MIT SZÓLSZ HOZZÁ?

Ön szokott heti rendszerességgel futni?

Szavazás állása

Várjon ... Várjon ...
loading