Minden ami Sopron

2022. 10. 02. vasárnap

Petra

SOPRON
Borult

Civil zóna

Lions könyvbemutató- Nemzeti Sírkert Program

A 18. és 21. század között Sopronban (is) élt, alkotott, és itt eltemetett nagyságainkról van szó.

2014 végén jött létre egy megegyezés „Nemzeti Sírkert Program” címen a Nemzeti Örökség Intézete és a Lions Clubok Magyarországi Szövetsége között.

A felhívást Sopronban, a helyi klub tagjai komolyan vették és a 100 éves Lions évforduló, valamint 43 soproni híresség tiszteletére kezdtek bele egy fejet hajtó emlékkönyv összeállításába. A 18. és 21. század között Sopronban (is) élt, alkotott, és ott eltemetett nagyságainkról van szó. Sírjuk mind a Nemzeti Sírkert része. Kis János, evangélikus püspök-költő-műfordító, Kazinczy, Berzsenyi jóbarátja nyitja a sort időrendben, a végén pedig a Kossuth-díjas, Magyar Corvin-lánc tulajdonos Szokolay Sándor zeneszerző található, aki 2013-ban hunyt el Sopronban.
lions könyv

  A Nemzeti Sírkert fogalma

 A Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság jogosult dönteni temető, hősi temető, hősi temetési hely, temetkezési emlékhely és temetési hely Nemzeti Sírkert részeként történő nyilvántartásba vételéről, illetve a Nemzeti Sírkertbe tartozó temetők, temetési helyek meghatározásáról.

A Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság értelmezése szerint a Nemzeti Sírkert olyan virtuális, vagyis nem egy konkrét temetőhöz vagy parcellához köthető, hanem Magyarországot lefedő sírkert, amelybe a nemzet jeles halottainak temetési helyei tartoznak. A Nemzeti Sírkert részévé minősítés minden esetben az elhunyt életművének megítélése alapján történik. A minősítésnél döntő szempontnak az számít, hogy a szóban forgó személy jelleme, cselekedetei, műveltsége és tehetsége révén a közélet, a politika, a tudomány, a kultúra, a vallás, a gazdaság vagy a sport területén maradandót alkotott, illetve a hazát önfeláldozóan szolgálta, s így elvitathatatlan és a közösség által is elismert érdemek tulajdoníthatóak számára. Mindezek alapján pedig, minthogy tevékenységével a nemzet érdekeit szolgálta, az ország fejlődését előmozdította, valamint hírnevét öregbítette, az utókor megkülönböztetett kegyeletére számot tarthat.

A Nemzeti Sírkert Programban szereplő soproniak (névsorrendben):
Aggteleky Béla, Altdörfer Keresztély, Altdörfer Viktor ,Bünker János Rajnárd (Bünker, Johann Reinhard), Csatkai Endre, Faller Jenő, Fekete Zoltán, nagyajtai, Fest Vilmos, Haubner Máté, Hauer Lipót, báró, Házi Jenő, Kánya Kálmán, kányai, Kárpáti Zoltán, Kis János, Kövesi Antal, Krippel Móric, Machatsek Gyula, Magyar Pál, Molnár László, Paúr Iván (Paur Iván), Payr Sándor, Podmaniczky Pál, podmanini és aszódi báró, Prőhle Károly, Rátz László, Róth Gyula, Rőder Vilmos, Soproni Horváth József, Sopronyi-Thurner Mihály, Storno család, Szántó Róbert, Szechányi Elemér, Szent Benedek Rend sírboltja, Szokolay Sándor, Tárczy-Hornoch Antal (1929-ig Hornoch Antal), Thirring Gusztáv, Tolnai Vilmos (1895-ig Lehr Vilmos), Tóth Ágoston, felsőszopori, Varga Lajos, Vendel Miklós, vitéz (1943-ig Vendl Miklós), Verő József, Wälder József, Winkler Oszkár

 MIT SZÓLSZ HOZZÁ?

Ön szokott heti rendszerességgel futni?

Szavazás állása

Várjon ... Várjon ...
loading